Rules & Regulation of University Malaya
Links :   | Rules & Regulations of University Malaya  |   Latest Notices   |   UMISISWEB   |   Siswa Mail   |  


English Version

1. University of Malaya (First Degree Studies) Rules 2010 

2. University of Malaya (First Degree Studies) Regulations 2010

3. Schedule A to Regulations

4. Schedule B to Regulations

5. Schedule C to Regulations


Malay Version

1. Peraturan-Peraturan Universiti Malaya (Pengajian Ijazah Pertama)(Edisi 2011)

2. Kaedah-Kaedah Universiti Malaya (Pengajian Ijazah Pertama) 2010 (Edisi 2011)

3. Jadual A Syarat Kemasukan

4. Jadual B (mukasurat 170)

5. Jadual C (Mukasurat 171 - 176)Undergraduate Page
CCM 2.0 EDi - Copyright © 2008 - 2015 University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, MALAYSIA. http://www.um.edu.my